Pejlemærker
Publiceret den 26. november 2020 til ingen
Indholdsfortegnelse
  1. Introduktion

1. Introduktion

Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns kommune har nedsat et pædagogisk kvalitetsudvalg, som har udarbejdet 6 pejlemærker for arbejdet med at styrke pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene. Pejlemærkerne bruges som en fælles retning i kommunens daginstitutioner i hverdagen. Pejlemærkerne er udgangspunkt for det pædagogiske tilsyn, hvor den pædagogiske konsulent (efter observationer i institutionen), sammen med 2 personale repræsentanter, pædagogisk leder, klyngeleder og en repræsentant fra forældrerådet, evaluerer hvordan Eventyrhaven arbejder med pejlemærkerne og hvad vi skal arbejde videre med.

Her kan man læse vores Tilsynsrapport.

Neden for i den vedhæftede fil, beskriver vi, hvordan vi i Eventyrhaven arbejder med de 6 pejlemærker.