Pejlemærker i BUF
Publiceret den 11. oktober 2018 til ingen
Indholdsfortegnelse
  1. De seks pejlemærker

1. De seks pejlemærker

  • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
  • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
  • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
  • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
  • Sammenhæng – også i overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis