Eventyrhavens Børnemiljø

Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering. 

Det fysiske børnemiljø: 
Det fysiske børnemiljø handler om, hvorvidt de fysiske rammer inde og ude er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige. Det drejer sig blandt andet om mulighed for bevægelse, ergonomi, pladsforhold, hygiejne, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold. 

Det æstetiske børnemiljø
Det æstetiske børnemiljø handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det æstetiske miljø har betydning for, om 
Børnenes sanser i dagligdagen Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børnene oplever dag- tilbuddet som et rart sted at være samt oplever stedet som inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Konkret handler det æstetiske miljø om, hvordan indretningen og udsmykningen af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns oplevelser og handlinger. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene har lyst til at udfolde sig. 

Det psykiske børnemiljø: 
Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan børnene har det med hinanden og med de voksne. Det handler om konstruktiv gruppedynamik uden mobning og eksklusion fra fællesskabet. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, venskaber, rummelighed, omsorg, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag.