Om Institutionen

Hvem er vi?

Institutionen er normeret til 38 børn under 3 år og 72 børn over 3 år.

Institutionen er organiseret i tre teams:

  • Vuggestuen  De 38 børn yngste børn (under 3 år) fordelt på 3 enheder i Eventyrhaven.

  • Børnehaven De 40 mellemste børn (i alderen knapt 3 - 4½ år) fordelt på 2 enheder i Eventyrhaven.

  • Udflytter Børnehaven De 32 ældste børn i alderen 4½ - 6 år i udflytter-enheden Vanddråben i Hvidovre. Børnene kører dagligt i bus til og fra Eventyrhaven.

På Eventyrhavens matrikel er der en kort gang med to enheder, også kaldet stuer, og en lang gang med tre enheder. Stuerne er blandet på gangene .

På den lange gang befinder sig to Vuggestuegrupper (på de yderste stuer) og 1 børnegavegruppe med de mellemste børnehavebørn (på stuen i midten).

Den korte gang ser således ud med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe med de mellemste børn.

Antallet af børn og medarbejdere i de enkelte teams afhænger af, hvordan den aktuelle børnegruppe er sammensat aldersmæssigt. 

Stort set alle vores børn starter i vuggestuen, og fortsætter i institutionen i hele deres daginstitutionstid. Derfor er det sjældent vi modtager børn i børnehavealderen.

 

Pædagogisk leder: Nina Strauss

Forældre bestyrelsesrepræsentant: Morten Olsen

 

Vores åbningstid er fra kl. 7.00-17.00 mandag til fredag.

I Eventyrhaven er der madordning for alle børn. Der er afstemning blandt forældrene om madordningen hvert andet år. Den seneste afstemning om madordning gælder frem til juli 2021.