Om Institutionen

Hvem er vi?

Institutionen er normeret til 38 børn under 3 år og 72 børn over 3 år.

Institutionen er organiseret i tre teams:

  • Vuggestuen (Mindste Team) - 38 børn under 3 år fordelt på 3 enheder i Eventyrhaven.

  • Børnehaven (Mellem Team) - 40 børn i alderen ca. 2½- 4½ år fordelt på 2 enheder i Eventyrhavens.

  • Udflytter Børnehaven (Store Team) - 32 børn i alderen 4 - 6 år i udflytter-enheden Vanddråben i Hvidovre. Børnene kører dagligt i bus til og fra Eventyrhaven.

Antallet af børn og medarbejdere i de enkelte teams afhænger af, hvordan den aktuelle børnegruppe er sammensat aldersmæssigt. 

Stort set alle vores børn starter i vuggestuen, og fortsætter i institutionen i hele deres daginstitutionstid. Derfor er det sjældent vi modtager børn i "børnehavealderen".

 

Pædagogisk leder: Nina Strauss

Forældre bestyrelsesrepræsentant: Morten Olsen

 

Vores åbningstid er fra kl. 7.00-17.00 mandag til fredag.

I Eventyrhaven er der madordning for alle børn. Der er afstemning blandt forældrene om madordningen hvert andet år. Den seneste afstemning om madordning gælder frem til juli 2021.