Eventyrhavens Vision

Eventyrhaven skal skabe de bedste udviklingsstøttende læringsmiljøer i samspil mellem børn personale og forældre.


Disse skabes gennem følgende udviklingsscener:

Faglighed: (Hvordan) Trivsel, tryghed og relationer

Udvikling: (Hvorfor) Læring, refleksion og digitalisering

Faciliteter: (Hvor/hvem) Campus, forældre, klynge, lokalmiljø

 

Læringsmiljøer udvikles i arbejdsfællesskaber i løbende samspil mellem børn, personale og forældre

Eventyrhaven har 3 primære scener for udvikling og samskabelse af læringsmiljøer.

Ledelsen understøtter personalets iscenesættelse i de kulisser vi sammen kan skabe.

 

Faglighed

Hvordan

Trivsel – kost og måltid – aktiviteter - udviklingsvurderinger

Tryghed – indkøring – forældresamarbejde – omsorg - genkendelighed

Relationer – samvær – samtale – fordybelse - aktiviteter

Udvikling

Hvorfor

Læring – børn lærer af jævnaldrende – læringsmiljø - læreplaner – flow – foran/ved siden af/bagved

Refleksion – metoder planlægning – evaluering – kompetence udvikling

Digitalisering – information – dokumentation – digital dannelse - internationalisering

Faciliteter

Hvor/hvem

Campus – Det fysiske rum for læringsmiljø – de samlede ressourcer – eksperimentarier og opholdsområder

Forældre – partnerskaber – aktiviteter – legedage - samskabere

Klynge – samarbejde – inspiration – lån/bytte

Lokalmiljø – Bibliotek – medborgerhus - HRS - plejehjem