Pædagogik

Sammen Om Sprog - en introduktion

Når de voksne ligger nede på gulvet og leger ansigt til ansigt med børnene eller er stille og afventende i samvær med børnene, er det fordi vi arbejder med Sammen Om Sprog.

Grundtanken i Sammen Om Sprog er, at sprog udvikler sig, når børn er i samspil med andre. Særligt er der fokus på en række strategier, som den voksne skal bruge for at stimulere børns lyst til at sige mere og dermed øve sig på sproget.   

Personelgruppen har været et igennem med undervisning af hele personalegruppen og videofilmning af personalet.

Filmklippene har været situationer, hvor vi på skift har øvet os i Sammen Om Sprog-strategierne i samspil med vores børn på stuen. Personalet har set klippene stuevis og fået feedback på, hvordan det kommer til udtryk i vores handlinger, når vi i praksis bruger strategierne som vi har lært fra Sammen Om Sprog undervisningen.

Vi har også set på, hvilken effekt det har på børnene, at vi bruger strategierne. Og det er helt tydeligt, at børnene reagerer positivt ved at blive i samværet, og sige meget mere, når vi bruger strategierne.