Forældre Håndbog

AFLEVERING OG HENTNING

Skiftet mellem hjem og institution kan være svært, både for barn og forældre. For at skiftet kan foregå så glat som muligt, har vi brug for et tæt samarbejde forældre og personale imellem. I kan her læse hvordan at aflevering og afhentning foregår i Eventyrhaven.

 

Aflevering

Den bedste aflevering foregår, når barnet kan mærke, at forældrene er trygge ved at aflevere barnet i institutionen. Når forælderen er tryg, er barnet også trygt.

Vi åbner kl 07:00 hvor der serveres morgenmad i fællesrummet frem til kl 07:45.

Ca. kl.  8 fordeler vi os på stuerne.

Husk altid på, at jer forældre og børn, hilser på stuens personale og evt. giver vigtige beskeder, ift. barnet, videre til personalet. De ældste vuggestuebørn, kan nogle have brug for at vide, hvem der henter dem, da det kan give ro. Herefter siger forælderen farvel til personalet og barnet og går.  

Vi anbefaler at afleveringen er kort, da en kort og sikker aflevering signalerer, overfor barnet, at forælderen er tryg ved at overlade barnet i personalets varetægt. En lang og tøvende aflevering signalerer det modsatte, nemlig en usikkerhed og utryghed. Når barnet mærker forælderens utryghed, kan det blive ked af det, græde, klynge sig til forælderen eller bede om at forælderen bliver længere.

Hvis barnet er ked af det om morgen når forældrene afleverer, er i altid velkommen til at kontakte stuen.

 

Husk at tjekke barnet ind på Kbh Forældre og at skrive hvornår barnet bliver hentet. Tjek ind og ud på Kbh Forældre er en del af vores beredskab. Listerne bruges til at tjekke, om alle børnene er ude af bygningen i tilfælde af f.eks. brand. Det er derfor at største betydning, at listen altid er opdateret.

Oplever I, at afleveringen er svær, eller at I har brug for hjælp til at sige farvel til barnet, er I altid velkomne til at henvende Jer til personalet der er klar med hjælp og vejledning.

 

Afhentning

Når barnet hentes, har det tilbragt en oplevelsesrig og udfordrende dag i Eventyrhaven. Barnet har skulle forholde sig til diverse aktiviteter og mange mennesker. Det betyder, at barnet træt efter en lang dag. Børn reagerer forskelligt når de bliver hentet. Nogle børn bliver glade, andre

kede af det, nogle reagerer ikke særlig meget andre bliver helt umulige. Alle disse reaktionsmønstre er helt naturlige. Dette udtryk for, at barnet har haft en god dag, men samtidigt været adskilt fra sine forældre, som har været savnet. 

En afhentning skal, lige som en aflevering, ikke trække ud, barnet skal vide, at når forælderen kommer, så er det tid til at gå hjem. Dette er også af hensyn til de andre børn på stuen, der også savner deres forældre.

 

Afhentningen skal være enkel for barnet, også i garderoben. Dvs. barnet skal ikke stilles overfor for mange valg. Barnet skal eksempelvis ikke spørges, hvilken jakke eller sko det vil have på. Tøjvalget er forælderens ansvar og afhænger af årstiden.

 

Når barnet hentes, er det vigtigt, at forælderen henvender sig til personalet og siger farvel. Dette for at sikre, at personalet har set, at barnet er blevet hentet og for at sikre at barnet bliver tjekket ud. Tjek ind/ud systemet fungerer som en del af vores beredskab, f.eks. i tilfælde af brand. Det er derfor af største betydning, at listen altid er opdateret.

 

Oplever I, at det er svært at hente dit barn, er du altid velkommen til at spørge personalet til råds. Det er i samarbejdet omkring barnet at vi opnår de bedste dialoger omkring jeres barn.

Eventyrhaven lukker og slukker kl 17:00. Her har alle børn og forældre forladt huset.

MEDICIN

 Som hovedregel må personalet i Eventyrhaven ikke give medicin. Personalet har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til, at give medicin og behandle syge børn.

Det er imidlertid vigtigt for børn, med kronisk eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud og at deltage i den udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det.

 

Børn med kroniske lidelser

Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen.

Når et barn har en kronisk lidelse, der kræver medicinsk behandling, skal institutionen give medicin til barnet. En kronisk lidelse kan f.eks. være astmatisk bronkitis. I særlige tilfælde kan personalet påtage sig at give medicin til behandling ved akut sygdom. Akut sygdom kan f.eks. være feberkramper og epileptiske anfald. Medicin skal dog så vidt muligt gives hjemme.

 

I alle tilfælde skal der være en skriftlig instruktion, fra behandlende læge, som skal forefindes i institutionen. Når forældre til kronisk eller langvarigt syge børn anmoder personalet i dagtilbud om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet. Instruktionen skal foreligge inden personalet kan give barnet medicin.

 

Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis, samt hvor mange gange det skal gives. Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, kan ledelsen af dagtilbuddet anmode forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.

Pædagogisk leder har ansvar for, at det af en skriftlig instruktion til personalet fremgår, hvordan børnenes medicin skal håndteres og opbevares.

 

Vi modtager ikke børn på Panodiler.

 

Kilde: www.retsinformation.dk , (”Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og i skolefritidsordninger”. SKR nr. 9575 af 25/10/2010.)

 

SYGDOM (tjek også afsnit om Børnesygdomme)

Vi følger de af Sundhedsstyrelsen fastsatte retningslinjerne for, hvornår et barn skal blive hjemme fra institution, og hvornår det må møde igen. Disse retningslinjer er fastsat for at begrænse spredning af infektioner.

 

Hovedprincippet er, at et sygt barn ikke møder i institutionen, og at barnet, der har en smitsom sygdom først kommer igen, når det ikke længere smitter. Barnet må ikke være i dagtilbuddet hvis det har feber og/eller dets almene tilstand er påvirket, med andre ord, skal det kunne deltage i de aktiviteter og lege, som det plejer at være med til, uden at have behov for særlig pasning og uden at der tages særlige hensyn.

Kommer barnet tilbage i institutionen, før det er blevet helt rask, løber det en højere risiko for at udvikle komplikationer til sygdommen eller for at blive ramt af en ny sygdom. Samtidig udsætter barnet andre børn og personale for smitte. Undersøgelser viser, at en feberfri dag efter endt sygdom, sikrer, at barnets modstandskraft bliver, så god som mulig.

Når barnet er sygt

Bliver I kontaktet af os, vedrørende barnets almen tilstand, forventer vi, at I henter barnet hurtigst muligt, da vi ikke, ressourcemæssigt, har mulighed for at yde den omsorg et sygt barn, som det, har behov for. ”Hurtigst muligt” anser vi for at være indenfor en time.

Feber

Børn bør holdes hjemme, hvis de har feber, dvs. 38° C eller højere målt med termometer i endetarmen 

Børn bør også holdes hjemme, hvis de har svækket almentilstand og/eller kræver særlige pasningsforhold

 

Søvn

Tilstrækkeligt søvn er vigtig for barnets udvikling og vækst. Manglende søvn eller dårlig søvn kvalitet, kan have en negativ indflydelse på barnets vækst, immunforsvar, koncentration og indlæringsevne. Barnet kommer til at opleves som uoplagt og med let til gråd. Der er forskel på søvnbehov, men hvis barnet virker frisk og udhvilet om morgen og i løbet af dagen, får det søvn nok.

Søvn giver energi, og når barnet sover, producerer hjernen mere væksthormon, immunapparatet stimuleres, "hjernen rydder op" og har andre signalsubstanser end om dagen. Når vi sover, hæmmes mange af kroppens impulser, og det har stor betydning for, at vi er godt tilpas, når vi er vågne. Det gælder både voksne og børn.

Barnets søvnbehov ændrer sig i takt med alderen. Søvnbehovet er forholdsvist stort, typisk 12-14 timer i døgnet for et barn mellem 1-3 år. Børn under 1 år har behov for at sove to, nogle gange tre gange i løbet af dagen. Omkring 1 1/2 års alderen bliver behovet for dagssøvn mindre, så barnet, som regel, kan nøjes med at sove én lang lur i løbet af dagen.

For børnehavebarnet, det 3-6 årige barn, ligger behovet på 10-12 timer i døgnet. Behovet for middagssøvn holder sædvanligvis op, når barnet er ca. 3-4 år. Søvnbehovet stiger specielt i perioder, hvor barnet bruger ekstra energi, vokser meget eller er sygt.

 

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/videnscenter-for-tidligt-foedte-boern/udvikling/Sider/soevn.aspx

 

At sove i Eventyrhaven

I Eventyrhaven vægter vi søvn højt og prioriterer at børnene får deres behov for søvn dækket. Af samme årsag har vi ikke faste sovetider i institutionen; børnene bliver lagt til at sove når de er trætte. Søvn i dagtilbuddet er vigtig. Fordi barnet har brug for søvnen biologisk og fysiologisk, men også fordi det har brug for hvile og en pause fra leg, indtryk, forstyrrelser, stimulation og støj; søvnen giver barnet tiltrængt ro og hvile.

Vores søvnpolitik tager udgangspunkt i og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I Eventyrgaven har vi følgende søvnpolitik:

 • Børnene bliver ikke vækket, men får mulighed for at få den søvn de har brug for. Er der tale om børn der sover meget længe, i en længere periode eller en enkelt dag eller 2, kan dette betyde, at barnet har brug for ekstra ro eller en infektion i kroppen. 

 • Vuggestuebørn sover, efter behov. De små vuggestuebørn sover typisk mere end en gang om dagen. De større vuggestuebørn sover typisk en middagslur efter frokost.

  Hvis barnet i en periode sover til langt ud på eftermiddagen, kan dette have betydning for barnets nattesøvn. Her er personalet i dialog med forældrene om hvad der er bedst for barnet, hvis dette mønster bliver ved over en længere periode.  

   

  Hvis barnet har et sovedyr, sutteklud eller andet der kan hjælpe barnet med at få en rar søvn, er man meget velkommen til at medbringe dette.

   

  Tøj og garderobe

  At opholde sig i en daginstitution betyder leg, bevægelse og kreative udfoldelser. Derfor er det vigtigt, at barnets tøj er egnet til dette. Giv barnet tøj på, der er behageligt og giver mulighed for at barnet kan udfolde sig. Barnet skal, tøjmæssigt, kunne deltage i de aktiviteter der er i Eventyrhaven.

   

  Barnets tøj skal være af sådan en udformning, at det er nemt for barnet selv at tage det af og på. Dette kan opnås ved at give Jeres barn todelt undertøj på, bukser der ikke sidder for stramt og fodtøj og sutsko med velcro eller som er nemme at tage på og af. Undgå ligeledes tøj med mange knapper, bælter m.m.

  Dette er specielt vigtigt, da det kan mindske personalets overbelastningsskader på fingre, hænder, håndled og arme.

   

  Tøjet skal kunne tåle at blive beskidt og kunne holde til brug på f.eks. legepladsen. Barnet skal desuden medbringe tøj, der er tilpasset årstiderne. Dette er vigtigt, da vi er ude i al slags vejr.

   

  Skiftetøj og overtøj

  Hvert barn skal medbringe skiftetøj til årstiden, der skal, som minimum, altid være to sæt skiftetøj i barnets garderobe. Desuden skal garderoben indeholde regntøj og gummistøvler, overtøj og fodtøj der afspejler årstiden.

  Vuggestuebarnet, der sover ude, skal om vinteren medbringe hue, vanter og en varm trøje der kan soves i. Det er også her en god idé her at have 2 sæt.

  Det er en god ide, at gennemgå skiftetøjets størrelse ca. hver anden måned.

   

  Barnets garderobe

  Hvert barn har en garderobeplads. Her skal i medbringe en kurv til jeres barns medbragt skiftetøj. Der er desuden mulighed for at hænge overtøj og stille fodtøj på plads. Vuggestuebarnet har ligeledes en kurv på stuens badeværelse, hvor der er plads til skiftetøj, sutter osv.

  Vi vil bede Jer om, dagligt at hjælpe Jeres barn med at holde orden i garderoben. Dvs. hænge tøjet på plads og sætte sko og støvler op på hylden. Samt, at I, ved jævne mellemrum rydder op og tjekker størrelse. Husk også at sætte navn i alt tøj og sko.

   

  Sikkerhed i garderoben

  Vi vil bede Jer om ikke at have plastikposer eller stofposer liggende i garderoben. Plastikposer er sjove at lege med og oplagte til at trække ned over hovedet i en leg. Derved udgør de en sikkerhedsmæssig risiko ift. kvælning. Ligeledes vil vi frabede os, at der ligger små genstande så som legetøj, hårspænder andre hårdimser eller lign., som kan udgøre en risiko for kvælning.