4,5-6 årige

Vanddråben (Store Team)

Vanddråben er Eventyrhavens anneks/udflytterdel der huser de største børn i Eventyrhaven. Vanddråben består af en stor villa med have på ca.1400m2, som ligger i Hvidovre tæt på Hvidovre Hospital.

I den pædagogiske praksis blandt Eventyrhavens største børn er der fokus på de sociale og personlige kompetencer.

 

Da rammerne i Vanddråben er større og har en anden karakter end i Eventyrhaven er det også vigtigt for os at give et anderledes tilbud. Det vil være et vigtigt princip for os, at de voksne i perioder på dagen tilbyder børnene aktiviteter, der inspirerer, gør dem nysgerrige og giver dem lyst til at eksperimentere og prøve selv. Det vil også være et vigtigt princip, at vi dagligt deler os op i mindre grupper så børnene oplever nærvær, god voksenkontakt og mulighed for fordybelse.

Med den store have og de store rum vil vi lægge vægt på et pædagogisk indhold der er inspireret af de fire elementer jord, ild, vand og luft og som

1.    tager udgangspunkt i at følge naturens cyklus, vejrfænomener, dyre- og planteliv, som det udfolder sig i en have, samt bruge havens muligheder til at give børnene indsigt i de processer, der handler om fra ”jord til bord”.

2.    giver mulighed for at børnene, bl.a. i sammenhæng med ovenstående, kan udfolde sig kreativt og fantasifuldt i både tilrettelagte og mere frit eksperimenterende aktiviteter i rum og værksteder indrettet til formålet.

Selvom naturen, udelivet og værkstedsaktiviteterne er vigtige omdrejningspunkter for os, vil vi stadig have fokus på målene i læreplanstemaerne. Vi arbejder målrettet med fokuspunkter, og vi har også fokus på legen, de nære relationer og udviklingen af sociale og motoriske kompetencer.

 

Vanddråbens adresse

Kettegård allé 65-67
2650 Hvidovre
Mobil nr. 40454964

Ophold i Eventyrhaven

Når vi er i Eventyrhaven har vi "base" i alrummet. Om morgen kl. 7.00 - 8.15 og om eftermiddagen kl. 15.30 - 17.00.

Afgangs- og ankomsttider

Børn der er tilknyttet Vanddråben skal hver dag møde allersenest kl. 8.20. Bussen afgår præcis kl. 8.30 og ankommer ved udflytteren ca. kl. 8.45.

Det er ikke muligt at aflevere i Eventyrhaven efter bussen er kørt.

Om eftermiddagen kommer bussen retur kl. 15.30

Der er mulighed for at aflevere i udflytteren fra kl. ca. 8.45 eller at hente indtil kl. 15.00. 

Hvis I har brug for at aflevere senere end kl. 9.00 skal i give besked så vi har mulighed for at planlægge dagens aktiviteter og mængden af der skal laves

Parkering

Afleverer I jeres barn i Vanddråben kan I parkere på 30 min. p-plads ved siden af Vanddråben.

Ved behov for længerevarende parkering er der 12 timers parkering ved Hvidovre hospital på den anden side af Vanddråben. 

Det er desværre ikke tilladt at parkere på parkeringspladsen bagved Vanddråben. Den tilhører en anden institution "Valnødden". De er ikke interesseret i at uvedkommende køretøjer holder der.