Eventyrhavens Tilsynsrapport 2019

Nedenstående finder du Eventyrhavns tilsynsrapport for 2019.

Rapporten er udarbejdet af pædagogisk konsulent efter observationer og en tilsynsdialog i institutionen. I dialogen deltog medarbejdere fra hvert team, teamkoordinator, pædagogiske ledere samt forældrerådsformanden.

Det var en meget spændende dialogmøde, hvor vi blev opmærksomme på en række udviklingsområder, som vi vil indarbejde i de kommende års planer.

Som det fremgår til sidst i rapporten har Eventyrhaven primært fået tilpasning i alle pejlemærkerne. Dette sker fordi vi trods af anbefalinger ved sidste tilsyn ikke har formuleret mål for vores arbejde med disse. Vi har dog arbejdet med pejlemærkerne, men skal naturligvis snarest have udarbejdet mål for arbejdet, og have disse udbredt til forældre og hjemmeside. 

Udover at beskrive må skal vi også arbejde med at udvikle vores praksis i forlængelse af de anbefalinger der ligger i rapporten. Det vil være i fokus i vores læreplans og pejlemærkearbejde det kommende år.